Frank Rausendorf z Rodečanskeje róštytwarskeje firmy Raetz je z ...

pjatk, 22. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Frank Rausendorf z Rodečanskeje róštytwarskeje firmy Raetz je z kolegami wčera kaž tež hižo srjedu Bukečansku cyrkwinu wěžu­ po wobšěrnym ponowjenju wotróštował. Byrnjež twarske dźěła na wěži hižo loni kónc lěta zakónčene byli, njemóžachu twarjenje dotal wjedra dla wotróštować. Nětko chcedźa posledni dźěl Bukečanskeje cyrkwje ponowić. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND