Małe přičiny, ale wulki wuskutk

pjatk, 22. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pozdatne maličkosće žadaja sej prawe rozsudy gmejnskich radźićelow

Njeswačidło (JK/SN). Na Njeswačanskim kěrchowje je tež pomjatny kamjeń za padnjenych swětoweju wójnow. Tón pak hižo w najlěpšim stawje njeje. Je načasu jón ponowić a tak dostojnje na wopory wójnow spominać. Gmejna Nje­swačidło je so na krajnu direkciju w Kamjenicy wobroćiła, zo by komunu z tutym předewzaćom, hdźež su za tajke pady zamołwići, pjenježnje podpěrała. Wšako ma tam němska organizacija za hladanje wójnskich rowow swoju wotnožku. A dóstała je na swoju próstwu financy w požadanym wobjimje. Tak radźićeljo na minjenym posedźenju přihłosowachu, nadawk Rjenčec a Weinrichec molerskemu zawodej w Njeswačidle přepodać. Ručež to wonkowne poměry dowola, tamniši přistajeni z dźěłami započnu.­

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND