Wuznawa so k serbskosći poručenje

póndźela, 25. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wyši měšćanosta Ahrens pozitiwnu bilancu skutkowanja sćahnył

Budyšin (SN/JaW). Wyši měšćanosta sprjewineho města Budyšina Alexander Ahrens (SPD) je po połojcy wólbneje doby pozitiwnu bilancu swojeho skutkowanja sćahnył. To wuchadźa z nowinskeje zdźělenki města.

Alexander Ahrens naliča 35 projektow, kotrež je město Budyšin pod jeho nawodom dotal zwoprawdźiło. Jako prěnje skedźbnja na to, zo je wotstronił słužbny wóz wyšeho měšćanosty a přerjadował městno šofera, z čimž lětnje nimale 45 000 za měšćansku kasu wuzbytkuje. Wažne Ahrensej je, zo je so poradźiło „přinoški wobydlerjow za wutwar dróhow wotstronić“. Tež nakup měšćanskeje hale „Króna“ wón mjenuje. Kak ma z njej dale hić, wšak njepraji. Nimo zwoprawdźenych pak naliča wyši měšćanosta tež předewzaća, kotrež njejsu so poradźili, kaž t. mj. całtowa tasta­ na parkowanskich awtomatach. „Wólbne přilubjenje smy pruwowali, ale na zakładźe planowanskich wobmyslenjow zaso zaćisnyli.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND