Historiske žro trajnje wožiwić

pjatk, 01. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Dorit Baumeister a Frank Graumüller přihotujetaj we Wojerecach „Bulwar stare město“. Foto: Andreas Kirschke Dorit Baumeister a Frank Graumüller přihotujetaj we Wojerecach „Bulwar stare město“. Foto: Andreas Kirschke

Zakładny koncept za třiměsačny „Bulwar stare město“ předstajili

Wojerecy (AK/SN). Staroměšćanski dźěl Wojerec sylnišo a trajnje wožiwić je za­měr projekta „Bulwar stare město“, kotryž chcedźa wot 3. junija hač do 25. awgusta přewjesć. Z nim nawjazaja na lońši ­štyritydźenski „Bulwar Cyrkwinska hasa“ we wobłuku Wojerowskeho měšćanskeho jubileja. „Rozšěrimy čas na tři měsacy, runje tak teritorij kaž tež wobsahi. ­Nimo Cyrkwinskeje hasy zapřijmjemy torhošćo z městnom před Wobydlerskim centrumom Piwarska hasa 1 kaž tež Friedri­chowu hač ke Komercnej bance“, rozłoži archi­tektka a cityjowa managerka Dorit Baumeister, kotraž je projekt zawčera­wšim předstajiła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND