Kupjel za lětsa zawěsćena

pjatk, 05. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Zo budźe Miłoraz w Trjebinskej gmejnje wotbagrowany, je wobzamknjena wěc. Přiwšěm tam dawno hnydom wšitke swěcy hasnjene njejsu. W tamnišej zjawnej kupjeli budu so wopytowarjo lětsa samo hišće raz kupać móc.

Trjebin (AK/SN). W lětušej lětnjej sezonje móža wobydlerjo a hosćo Miłorasku kupjel hišće wužiwać. Trjebinscy gmejnscy radźićeljo su srjedu rozsudźili, 14 000 eurow z komunalneje pawšale za kupanskeju mištrow wužiwać. Tak wotpowědowachu na jednym boku poručenju Miłoraskeje wjesneje rady, na tamnym přeću wobydlerjow. „Cyłe wobydlerstwo Miłoraza je za to, kupjel zachować. Tu njeńdźe jenož wo dorosćenych, ale předewšěm wo dźěci. A zasadźene pjenjezy Miłorazej prosće přisteja“, wuzběhny wjesny radźićel Andreas Schneidewind.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND