Gmejna zaso w planje

pjatk, 24. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wuměnjenja za wjacore twarske naprawy w Delanach nětko wutworjene

Róžant (JK/SN). Za zjawny dźěl wčera­wšeho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant njetrjebachu radźićeljo wjele časa. To je hladajo na to, zo so do wólbow posledni raz zetkachu, dosć přijomne za nich było.

Zajimawy bě jim wuslědk pruwowanja zahajenskeje bilancy gmejny k 31. decembrej 2013. Nimo někotrych hišće trěbnych wudospołnjenjow je bilanca w porjadku. Trěbne a za gmejnu wažne dodawki budu po słowach komornicy Franciski Čapikoweje w naslědnych bilancach zakótwjene. Kaž wona radźićelam zdźěli, je Budyski krajnoradny zarjad gmejny namołwił, njedlić so ze zahajenskimi bilancami naslědnych lět, ale je zaměrnje přewjesć a zakónčić, zo hodźa so pruwować dać. To za komuny rěka, dale wjele prócy za nastajenje bilancow nałožić, štož so runje pozitiwnje na zarjadniske dźěło gmejnow njewuskutkuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND