Krupy nimale kaž jejka wulke

srjeda, 12. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Pančicach-Kukowje bě wčera wječor njewšědny wrjeskot słyšeć. Přičina bě přirodneho razu, kaž drje ju wobydlerjo hišće dožiwili njeběchu. Wrjeskot zawinichu mjenujcy hač do pjeć centimetrow wulke krupy. Te pak padnychu jenož jednotliwje na zemju a na zbožo nic wjetše mnóstwo naraz. Tak njenastachu tež žane škody. Za to registrowachu we wsy rjany šwihel dešća, kotryž je zahrodki wokrjepił. Wulke krupy wuhladachu tež w Konjecach a Tradowje. Foto: Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND