Wěcowne dźěło w srjedźišću stało

štwórtk, 27. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

W mnohich městach a gmejnach schadźu­ja so tele dny komunalne parlamen­ty k swojemu poslednjemu posedźenju w aktualnej wólbnej dobje. Wčera bě tomu­ tak w Kulowje.

Kulow (AK/SN). Wólbna doba 2014– 2019 so nachila. W tym času přewažowaše w Kulowskej měšćanskej radźe konstruktiwne wěcowne dźěło. Tole podšmórny měšćanosta Markus Posch (CDU) na wčerawšim posedźenju měšćanskich radźićelow. „Dohromady přewjedźechmy 34 posedźenjow, na kotrychž mějachmy 205 wobzamknjenjow na blidźe, 193 z nich bě jednohłósnych. Radźićeljo wšěch frakcijow su na dobro města hromadźe dźěłali“, bilancowaše Markus Posch, kiž je wot lěta 2014 w zastojnstwje.

Radźićeljo njejsu so jenož w Kulowje schadźowali. Jednotliwe posedźenja zarjadowachu tež w Du­brjenku, Mučowje a Kulowcu. To chcedźa tež přichodnje wobchować. Na te wašnje wot wobydlerjow we wsy a wo jich starosćach wjace zhonja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND