Wěcowne dźěło w srjedźišću stało

štwórtk, 27. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

W mnohich městach a gmejnach schadźu­ja so tele dny komunalne parlamen­ty k swojemu poslednjemu posedźenju w aktualnej wólbnej dobje. Wčera bě tomu­ tak w Kulowje.

Kulow (AK/SN). Wólbna doba 2014– 2019 so nachila. W tym času přewažowaše w Kulowskej měšćanskej radźe konstruktiwne wěcowne dźěło. Tole podšmórny měšćanosta Markus Posch (CDU) na wčerawšim posedźenju měšćanskich radźićelow. „Dohromady přewjedźechmy 34 posedźenjow, na kotrychž mějachmy 205 wobzamknjenjow na blidźe, 193 z nich bě jednohłósnych. Radźićeljo wšěch frakcijow su na dobro města hromadźe dźěłali“, bilancowaše Markus Posch, kiž je wot lěta 2014 w zastojnstwje.

Radźićeljo njejsu so jenož w Kulowje schadźowali. Jednotliwe posedźenja zarjadowachu tež w Du­brjenku, Mučowje a Kulowcu. To chcedźa tež přichodnje wobchować. Na te wašnje wot wobydlerjow we wsy a wo jich starosćach wjace zhonja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND