Na njedorozumjenje reagowali

pjatk, 28. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Poslednje posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow w nachilacej so wólbnej dobje 2014–2019 njebě žane wróćo­zhladowanje na dźěło zašłych lět, ale wobsahowaše­ skerje do přichoda sahacy rozsud.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). W informaciskich kašćikach gmejny Pančicy-Kukow smědźa jeničce zdźělenki gmejny a zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe kaž tež pokazki na kulturne a sportowe podawki wozjewjene być. To su čłonojo gmejnskeje rady wčera na swojim poslednim posedźenju aktualneje wólbneje doby we Wotrowje wobzamknyli. Tak reagowachu woni na njedorozumjenja do lětušich komunalnych wólbow w meji, jako so w tychle kašćikach tež wólbne wabjenske flajery jewjachu, wo čimž lokalne medije tehdy rozprawjachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND