Z hrajnišćom zhromadnosć nastała

pjatk, 28. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Bičwolejbulowe hrajnišćo w Radworju budźe přichodnu póndźelu prěnja stacija lětušeje tury Radija Satkula. Tež loni tam hižo hrajachu. Foto: Tobias Wencl Bičwolejbulowe hrajnišćo w Radworju budźe přichodnu póndźelu prěnja stacija lětušeje tury Radija Satkula. Tež loni tam hižo hrajachu. Foto: Tobias Wencl

Přichodnu póndźelu započnje so lětuša bičwolejbulowa tura Radija Satkula. Prjedy hač budźe kónc awgusta finale w Miłoćicach, so mustwa na wosom městnach wubědźuja. W małej seriji tule­ jednotliwe hrajnišća předstajimy.

Radwor (pdź/SN). Lubowarjo bičwolejbula změja přichodne tydźenje stajnje póndźelu składnosć, z druhimi mustwami zabawnje sportować abo jim přihladować. Radijo Satkula přewjedźe mjenujcy zaso swoju bičwolejbulowu turu.

Jako prěnju staciju mjez młodostnymi woblubowaneho sporta su sej Satkularjo Radwor wupytali. Tamniše wolejbulnišćo je drje porno tamnym stacijam poměrnje młode, ale za to we wuběrnym stawje. Přičina toho je po měnjenju zastupowaceho předsydy Radworskeho młodźinskeho kluba Dawida Wowčerja fungowaca zhromadnosć wužiwarjow hrajnišća, štož stej hłownje Sportowe towarstwo 1922 Radwor a tamniši młodźinski klub.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND