W serbskim kućiku so informować (4)

srjeda, 31. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
„Serbski kućik“ ma nowa digitalna protyčka rěkać. Nan myslički Marko Dźisławk ma ju hač do kónca lěta zwoprawdźić, za čož pyta partnerow.  Foto: SN/Hanka Šěnec „Serbski kućik“ ma nowa digitalna protyčka rěkać. Nan myslički Marko Dźisławk ma ju hač do kónca lěta zwoprawdźić, za čož pyta partnerow. Foto: SN/Hanka Šěnec

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W lětušim lětnim serialu Serbskich Nowin wam projekty předstajamy.

W Serbach mamy kulturne žiwjenje z mnohimi poskitkami, kotrež Serbow wobohaćeja. To wě sej tež Dobroščan Marko Dźisławk česćić. „Wo wjele hižo wotmětych zarjadowanjach pak čitach hakle w nowinach“, wón rozprawja. Hižo dlěje je wón tuž wo hinašich móžnosćach rozmyslował, informacije mjez ludźimi šěrić. A tak je kusk po kusku ideju digitalneje app wuwiwał. Smartphone ma zwjetša kóždy při sebi, a tak móže na nje­komplikowane wašnje za aktualnymi terminami pytać. Hladajo na wužiwanje appow, kaž tu Towaršneho spěwnika, je so „kapsny kompjuter“ jako jara dobry wopokazał. Ideju app digitalneje protyki je nan štyrjoch dźěći mjez druhim tež hižo­ załožbowej radźe předstajił, jako za nju­ kandidowaše. „Z jednorymi srědkami móžemy wjele, wosebje tež młodych ludźi docpěć“, je sej Dźisławk wěsty. Mjeztym ma tež mjeno za app, kotraž­ měła „serbski kućik“ rěkać.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND