Pytaja za kmanym mjenom

pjatk, 09. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski ratarski minister Thomas Schmidt, zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławš (wobaj CDU), zastupjer Rukowanskeje banki Markus Michalow a wjesnja nosta Tomaš Čornak (CDU) wopytachu srjedu plahowarnju garnelow w Njebjelčicach. Jednaćel Friedrich Tietze (wotlěwa) je jim projekt rozłožił. Foto: Jan Kral Sakski ratarski minister Thomas Schmidt, zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławš (wobaj CDU), zastupjer Rukowanskeje banki Markus Michalow a wjesnja nosta Tomaš Čornak (CDU) wopytachu srjedu plahowarnju garnelow w Njebjelčicach. Jednaćel Friedrich Tietze (wotlěwa) je jim projekt rozłožił. Foto: Jan Kral

Přichodna plahowarnja garnelow w Njebjelčicach formu nabywa

Njebjelčicy (JK/SN). Wšitko wonja za nowym, za twaršćiznami a barbu w něhdyšim chlěwje Njebjelčanskeje plahowarnje rancow. Tam nastawa plahowarnja garnelow, kotraž nima w němskej runjeća, dokelž ma cyle nowy koncept. Předwčerawšim je so tam sakski minister za ratarstwo a wobswět Thomas Schmidt (CDU) wo stawje twarskich dźěłow a wo koncepće młodeho předewzaća Suburban wobhonił. Jednaćel Friedrich Tietze ministrej a jeho přewodnikam přeswědčiwje a hordźe tuchwilny staw přetwara něhdyšeho chlěwa rozłoži. Wěsta napjatosć při tym knježeše, wšako je to poměrnje wulke a naročne předewzaće, kotrež Tietze a jeho sobuwojowarjej w Njebjelčicach na nohi staja. Minister bě widźom­nje překwapjeny wo techniskim wuhotowanju a naročnym zaměrje předewzaća. Zdobom móžeše so wo tym pře­swědčić, kak spěchowanske srědki swobodneho stata za tónle projekt zmysłapołnje zasadźeja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND