Pytaja za kmanym mjenom

pjatk, 09. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski ratarski minister Thomas Schmidt, zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławš (wobaj CDU), zastupjer Rukowanskeje banki Markus Michalow a wjesnja nosta Tomaš Čornak (CDU) wopytachu srjedu plahowarnju garnelow w Njebjelčicach. Jednaćel Friedrich Tietze (wotlěwa) je jim projekt rozłožił.  Foto: Jan Kral Sakski ratarski minister Thomas Schmidt, zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławš (wobaj CDU), zastupjer Rukowanskeje banki Markus Michalow a wjesnja nosta Tomaš Čornak (CDU) wopytachu srjedu plahowarnju garnelow w Njebjelčicach. Jednaćel Friedrich Tietze (wotlěwa) je jim projekt rozłožił. Foto: Jan Kral

Přichodna plahowarnja garnelow w Njebjelčicach formu nabywa

Njebjelčicy (JK/SN). Wšitko wonja za nowym, za twaršćiznami a barbu w něhdyšim chlěwje Njebjelčanskeje plahowarnje rancow. Tam nastawa plahowarnja garnelow, kotraž nima w němskej runjeća, dokelž ma cyle nowy koncept. Předwčerawšim je so tam sakski minister za ratarstwo a wobswět Thomas Schmidt (CDU) wo stawje twarskich dźěłow a wo koncepće młodeho předewzaća Suburban wobhonił. Jednaćel Friedrich Tietze ministrej a jeho přewodnikam přeswědčiwje a hordźe tuchwilny staw přetwara něhdyšeho chlěwa rozłoži. Wěsta napjatosć při tym knježeše, wšako je to poměrnje wulke a naročne předewzaće, kotrež Tietze a jeho sobuwojowarjej w Njebjelčicach na nohi staja. Minister bě widźom­nje překwapjeny wo techniskim wuhotowanju a naročnym zaměrje předewzaća. Zdobom móžeše so wo tym pře­swědčić, kak spěchowanske srědki swobodneho stata za tónle projekt zmysłapołnje zasadźeja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND