Zwoprawdźeja tójšto projektow

póndźela, 12. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Korina Jenßen, radźićelka Claudia Florian, Olaf Dominik z měšćanskeho zarjadnistwa, radźićel Uwe Blazejczyk a wyši měšćanosta Stefan Skora (wotlěwa) koordinuja naprawy we wobłuku Wojerowskeho wobydlerskeho etata.  Foto: Andreas Kirschke Korina Jenßen, radźićelka Claudia Florian, Olaf Dominik z měšćanskeho zarjadnistwa, radźićel Uwe Blazejczyk a wyši měšćanosta Stefan Skora (wotlěwa) koordinuja naprawy we wobłuku Wojerowskeho wobydlerskeho etata. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Zawjesć we Wojerecach a měšćanskich dźělach wobydler­ski etat je so jako dobre wopokazało. Mjeztym su prěnje wuslědki widźeć. Tule bilancu sćahny tele dny měšćanski ra­dźićel Uwe Bazejczyk, nawoda wodźenskeje skupiny za wobydlerski etat. Na te wašnje wužiwa město komunalnu pawšalu za lětsa a klětu, potajkim dohromady 140 000 eurow. Wobydlerjo zapodachu 180 namjetow, 61 z nich móžachu wobkedźbować.

„Tři naprawy su hižo zwoprawdźene“, rozłoži sobudźěłaćerka měšćanskeho za­rjad­nistwa Korina Jenßen. Při kolesowanskim pućiku na nasypje Čorneho Halštrowa nastajichu sydadła. We wobydlerskim etaće bě za to 10 000 eurow předwidźane. Njedaloko Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija dachu za 5 000 eurow wjacore chěžne zachody porjeńšić. A w Brětni-Michałkach nastajichu na hraj­kanišću a při Brětnjanskim jězoru blida, ławki a papjerniki za dohromady 12 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND