Žadanje dale wotewrjene

štwórtk, 15. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow skorži přećiwo Łazej na zarjadniskim sudnistwje

Kulow (AK/SN). Zo by zalětnjenju ža­daneje zličbowanki zadźěwało, skorži město Kulow přećiwo gmejnje Łaz na Drježdźanskim zarjadniskim sudnistwje. Pozadk skóržby je, zo Łazowska gmejna wot Kulowa žadanu sumu z prěnjeho połlěta 2015 dale wotpokazuje. „Naprašowanja w susodnej komunje wostachu njewotmołwjene. Tohodla dyrbimy puć přez sudniske rozrisanje pytać“, rozłožuje Kulowski měšćanosta Markus Posch (CDU). Dohromady jedna so wo nimale 16 000 eurow. Teje sumy nochce so Kulowska wodočisćernja wzdać, a tak je měšćanska rada na zašłym posedźenju wobzamknyła skóržbu zapodać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND