Žadanje dale wotewrjene

štwórtk, 15. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow skorži přećiwo Łazej na zarjadniskim sudnistwje

Kulow (AK/SN). Zo by zalětnjenju ža­daneje zličbowanki zadźěwało, skorži město Kulow přećiwo gmejnje Łaz na Drježdźanskim zarjadniskim sudnistwje. Pozadk skóržby je, zo Łazowska gmejna wot Kulowa žadanu sumu z prěnjeho połlěta 2015 dale wotpokazuje. „Naprašowanja w susodnej komunje wostachu njewotmołwjene. Tohodla dyrbimy puć přez sudniske rozrisanje pytać“, rozłožuje Kulowski měšćanosta Markus Posch (CDU). Dohromady jedna so wo nimale 16 000 eurow. Teje sumy nochce so Kulowska wodočisćernja wzdać, a tak je měšćanska rada na zašłym posedźenju wobzamknyła skóržbu zapodać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND