Radźićelka mandat cofnyła

srjeda, 21. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Ćežki rozsud za Mułkečansku wjesnu předstejićerku

Slepo (CK/SN). Po tym zo je prawniski dohladowanski zarjad Zhorjelskeho wo­krjesa płaćiwosć komunalnych wólbow w Slepjanskej gmejnje wobkrućił, je so tam wčera gmejnska rada skonstituowała. Z ćežkej wutrobu Manuela Wolf (wólbne zjednoćenstwo ST Lok Slepo) zwura­zni, zo swój mandat w gmejnskej radźe cofnje. Wona je dźakowna za wólby, tež na čestnohamtske dźěło w gmejnskej radźe je so wjeseliła. „Wot lěća pak dyrbju swojeju staršeju hladać, tak zo dźěło we wjesnej radźe a zdobom w gmejnskej radźe njezmištruju“, Manuela Wolf swój rozsud wopodstatni. Tři tydźenje bě wo tym rozmyslowała. Ale žiwjenje „je dru­hdy hinaše, hač sej je přeješ“, wona rjekny. W Mułkečanskej wjesnej radźe pak chce dale sobu dźěłać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND