Radźićelka mandat cofnyła

srjeda, 21. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Ćežki rozsud za Mułkečansku wjesnu předstejićerku

Slepo (CK/SN). Po tym zo je prawniski dohladowanski zarjad Zhorjelskeho wo­krjesa płaćiwosć komunalnych wólbow w Slepjanskej gmejnje wobkrućił, je so tam wčera gmejnska rada skonstituowała. Z ćežkej wutrobu Manuela Wolf (wólbne zjednoćenstwo ST Lok Slepo) zwura­zni, zo swój mandat w gmejnskej radźe cofnje. Wona je dźakowna za wólby, tež na čestnohamtske dźěło w gmejnskej radźe je so wjeseliła. „Wot lěća pak dyrbju swojeju staršeju hladać, tak zo dźěło we wjesnej radźe a zdobom w gmejnskej radźe njezmištruju“, Manuela Wolf swój rozsud wopodstatni. Tři tydźenje bě wo tym rozmyslowała. Ale žiwjenje „je dru­hdy hinaše, hač sej je přeješ“, wona rjekny. W Mułkečanskej wjesnej radźe pak chce dale sobu dźěłać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND