Wjesnjanosta posedźenje přetorhnył

wutora, 10. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin (CK/SN). Trjebinski wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) je posedźenje gmejnskeje rady minjenu srjedu po pjeć mjeńšinach zakónčił. „Tučasnje su wažne naležnosće, wo kotrež mam so starać“, wón překwapjenych radźićelow infor­mowaše. „Chcu so po dołhim rozmyslowanju na dobro našeje gmejny nablaku na justicu wobroćić.“

Přichodny dźeń je Locke gmejnskim radźićelam w mejlce situaciju rozłožił. Tak běchu jeho wšelakore zawody informowali, zo Trjebinske sportowe towarstwo swoje zličbowanki njepłaći. Konkretnje chcyše gmejna firmu angažować, zo by nastroje reparowała. Zawod pak nadawk wotpokaza, dokelž běše hižo raz za sportowe towarstwo dźěłał, te pak njeje jemu za dźěło płaćiło. Dalša firma je so samo hižo na inkasowy běrow wobroćiła, zo by swoje pjenjezy dóstała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND