Wjesnjanosta posedźenje přetorhnył

wutora, 10. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin (CK/SN). Trjebinski wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) je posedźenje gmejnskeje rady minjenu srjedu po pjeć mjeńšinach zakónčił. „Tučasnje su wažne naležnosće, wo kotrež mam so starać“, wón překwapjenych radźićelow infor­mowaše. „Chcu so po dołhim rozmyslowanju na dobro našeje gmejny nablaku na justicu wobroćić.“

Přichodny dźeń je Locke gmejnskim radźićelam w mejlce situaciju rozłožił. Tak běchu jeho wšelakore zawody informowali, zo Trjebinske sportowe towarstwo swoje zličbowanki njepłaći. Konkretnje chcyše gmejna firmu angažować, zo by nastroje reparowała. Zawod pak nadawk wotpokaza, dokelž běše hižo raz za sportowe towarstwo dźěłał, te pak njeje jemu za dźěło płaćiło. Dalša firma je so samo hižo na inkasowy běrow wobroćiła, zo by swoje pjenjezy dóstała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND