Srědki zmysłapołnje zasadźeja

wutora, 10. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Hižo wjacore lěta podpěruje Sakska komuny z lětnej pawšalu za wobnowjenje dróhow. Kulow dósta z toho hornca něhdźe 90 000 eurow. „Zasadźamy srědki zmysłapołnje. Wuporjedźamy předewšěm hornju worštu dróhow a zymske škody“, podšmórny nawoda twarskeho wotrjada měšćanskeho zarjadnistwa Jurij Brösan na zašłym posedźenju Kulowskeje měšćanskeje rady. „W Rachlowje stej hišće dwě dróze tróšku skóncowanej, hewak smy dobry staw docpěli.“

W měsće samym a we wjesnych dźělach móžachu dźakowano pawšali dróhi sporjedźeć. Lětsa koncentruja so na Salow kaž tež na dróhu z Kulowa do Noweje Wsy. To pak njejstej jeničkej twarnišći. „Wokrjesnu dróhu wot delnich Sulšec do Šunowa smy w lětnich prózdninach dosaněrowali“, Brösan rozłoži. Wuskeje jězdnje dla bě dróha za čas přetwara hač do 17. awgusta zawrjena.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND