Dotal bjez plana dźěłali

štwórtk, 19. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejnska rada so z połnej paru do dźěła dała

Njeswačidło (JK/SN). Zo hospodarski plan nastajić a k tomu trěbne wustawki wobkrućić scyła tak jednore njeje, dyrbjachu nowi čłonojo Njeswačanskeje gmejnskeje rady na swojim wčerawšim posedźenju nazhonić. Hakle nětko móže gmejna swoje nadawki a winowatosće po wobzamknjenych a płaćiwych wustawkach zwoprawdźić. Nastajić zahajensku bilancu kaž tež eksterne pruwowanje gmejny běchu přistajenych komuny chětro wužadali a z tym zapozdźene schwalenje hospodarskeho plana zawinyli. Samo na sebi bychu nětko w radźe dyrbjeli hižo wo klětušim planje wuradźować, ale tón nastajić tež lochko njebudźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND