W piwarni techniske nowosće rozłožowali

wutora, 01. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku piwarniskeho wjaceboja dyrbjachu wobdźělnicy sobotneho wubědźowanja mjez druhim tradiciski wóz z rukomaj ćahnyć.  Foto: Ulrike Herzger We wobłuku piwarniskeho wjaceboja dyrbjachu wobdźělnicy sobotneho wubědźowanja mjez druhim tradiciski wóz z rukomaj ćahnyć. Foto: Ulrike Herzger

Kulow (UH/SN). Wulce swjećili su minjeny kónc tydźenja na mjeztym hižo 28. piwarniskim swjedźenju w Kulowje. Najstarša priwatna piwarnja Sakskeje bě znowa na woblubowane zarjadowanje přeprosyła. Nimo sobotnych wječornych rejow a njedźelneho kofeja bě sobotu popołdnju piwarniski wjacebój jedyn z wjerškow. Dźewjeć mustwow so na nim wobdźěli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND