Krok po kroku sej són spjelnjeja (13)

srjeda, 02. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonstwo za integraciju ludoweje akordeonoweje kultury přewšo rady spěwne wječorki wuhotuje. Mnohe tajke su hižo přewjedli. Z pomocu spěchowanskich pjenjez Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ móža sej nětko són wo wosebitym zarjadowanju hudźby  a spěwa z čěskimi hosćimi zwoprawdźić.  Foto: SN/Maćij Bulank Čłonstwo za integraciju ludoweje akordeonoweje kultury přewšo rady spěwne wječorki wuhotuje. Mnohe tajke su hižo přewjedli. Z pomocu spěchowanskich pjenjez Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ móža sej nětko són wo wosebitym zarjadowanju hudźby a spěwa z čěskimi hosćimi zwoprawdźić. Foto: SN/Maćij Bulank

Štó a što tči za serbskimi projektami, ko­trež buchu we wobłuku wubědźo­wa­nja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W lětušim serialu Serbskich Nowin­ je předstajamy.

W medijach a socialnych syćach je tež Čłonstwo za integraciju ludoweje akordeonoweje kultury (ČILAK) wo Sakskim fondsu „Čiń sobu!“ zhoniło. „Njejsmy žane­ zapisane towarstwo a tak wot nikoho pjenjezy njedóstawamy. Fonds bě tuž jónkrótna naležnosć, tež raz fenk za předewzaće dóstać“, rozjasnja Syman Pöpel, kiž je w mjenje cyłka próstwu wo spěchowanje zapodał.

Skupina młodostnych wšak hižo dlěje wo tym soni, přewjesć spěwny wječork z čěskimi hosćimi, a to z cymbalku z Mo­rawy. Instrument je tam jónkrótny. To nazhonichu Chróšćan a jeho přećeljo skupiny hižo wjacekróć, wšako tam na kermuše a folklorne festiwale jězdźa. Zo su wulcy fanojo słowjanskeje hudźby, wotbłyšćuje so na 80 spěwach, kotrež jich wosebity spěwnik wopřijima. Z kajkim zapalom je zanošuja, to móžachu hižo mnozy ludźo na spěwnych wječorkach dožiwić. Nětko chcedźa originalnych morawskich spěwarjow a hudźbnikow na tajki přeprosyć, štož dotal móžno njebě. Špak je financowanje, ma dźě ČILAK­ jězbu, přenocowanje a program hosći zapłaćić, a te mjenowany cyłk prosće nima.

Jako bě Syman Pöpel relatiwnje krótkodobnje próstwu wo spěchowanje zapodał, drje so trochu nadźiješe, zo Sakski fonds „Čiń sobu!“ ideju podpěra. A přeće je so na zbožo spjelniło. Wjele formalitow wšak za to trěbne njebě. „Podłožki wupjelnić bě woprawdźe njekomplikowane, štož je wězo wulki plus“, młodostny wuswětla. A zdobom móžeše próstwu w serbskej rěči zapodać, štož je jeho tohorunja překwapiło.

„Někotre skupiny z Morawy smy hižo narěčeli, hač bychu do Łužicy přijěli.“ We wobłuku spěwneho wječorka móhli na přikład tež morawske wino předawać, štož měło zarjadowanju trochu morawskeho charaktera spožčić. W přestawkach pak chcedźa so tež serbscy młodostni instru­mentow přimać, sej zahudźić a zaspěwać.

Krok po kroku sej són nětko zwoprawdźeja, za čož spěchowanske srědki sakskeho fondsa zasadźeja. Ručež budźetej termin a městnosć jasnej, chcedźa oficialnje na jónkrótny spěwny wječor přeprosyć. A zajimcow budźe zawěsće tójšto, wšako wjele Serbow jara rady a zas a zaso na Morawu jězdźi. Bianka Šeferowa

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND