Cyłotny koncept trěbny

pjatk, 18. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

We Łazu pawšalu k sylnjenju wjesnych rumow zaměrnje zasadźeja

Łaz (AK/SN). Gmejna Łaz chce wot Sakskeje připokazanu pawšalu k sylnjenju wjesnych rumow za lěta 2018 do 2020 zmysłapołnje a zaměrnje wužiwać. ­To podšmórnychu čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady na swojim zašłym po­sedźenju wutoru we Łazu. 50 000 eurow za lětsa nałoža za zdźěłanje cyłotneho koncepta wo potrjebje saněrowanja a inwesticijow w pěstowarnjach gmejny. 20 000 eurow chcedźa za naprawy w jednotliwych wjesnych dźělach komuny wužiwać. Konkretnje přewostaja Ko­blicam (Koblenz) a Wulkim Ždźaram (Groß Särchen) 5 640 eurow, štož je rada na swojim wutornym posedźenju tež wobzamknyła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND