Třiceći tonow ryby nažnjeli

srjeda, 23. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Cyłkownje 30 tonow ryby su minjenu sobotu we wulkich rybarskich sakach z Chrjebjanskeje Čorneje truhi wućahnyli.  Foto: Jost Schmidtchen Cyłkownje 30 tonow ryby su minjenu sobotu we wulkich rybarskich sakach z Chrjebjanskeje Čorneje truhi wućahnyli. Foto: Jost Schmidtchen

Chrjebja-Nowa Wjes (JoS/SN). Tysacy wopytowarjow je minjenu sobotu wu­łójenje rybow z Čorneje truhi (Schwarze Lache) do Chrjebje-Noweje Wsy (Kreba-Neudorf) wabiło. Tradicionalny rybarski swjedźeń bě hosćom znowa nazymske wočerstwjenje. Rjane wjedro z trochu słóncom, tak so ludźom babylěćo lubi.

Zahajili su Chrjebjanski rybarski swjedźeń hońtwjerscy dujerjo „Mužakowska hola“ zhromadnje z jednaćelom Chrjebjanskeho rybarskeho zawoda Dietmarom Mühlu a nawodu Chrjebjanskeho hatarstwa Rüdigerom Richterom. „Rybowe lěto 2019 bě za naš zawod poměrnje spokojacy“, rjekny Richter.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND