Třiceći tonow ryby nažnjeli

srjeda, 23. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Cyłkownje 30 tonow ryby su minjenu sobotu we wulkich rybarskich sakach z Chrjebjanskeje Čorneje truhi wućahnyli. Foto: Jost Schmidtchen Cyłkownje 30 tonow ryby su minjenu sobotu we wulkich rybarskich sakach z Chrjebjanskeje Čorneje truhi wućahnyli. Foto: Jost Schmidtchen

Chrjebja-Nowa Wjes (JoS/SN). Tysacy wopytowarjow je minjenu sobotu wu­łójenje rybow z Čorneje truhi (Schwarze Lache) do Chrjebje-Noweje Wsy (Kreba-Neudorf) wabiło. Tradicionalny rybarski swjedźeń bě hosćom znowa nazymske wočerstwjenje. Rjane wjedro z trochu słóncom, tak so ludźom babylěćo lubi.

Zahajili su Chrjebjanski rybarski swjedźeń hońtwjerscy dujerjo „Mužakowska hola“ zhromadnje z jednaćelom Chrjebjanskeho rybarskeho zawoda Dietmarom Mühlu a nawodu Chrjebjanskeho hatarstwa Rüdigerom Richterom. „Rybowe lěto 2019 bě za naš zawod poměrnje spokojacy“, rjekny Richter.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND