Třiceći tonow ryby nažnjeli

srjeda, 23. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Cyłkownje 30 tonow ryby su minjenu sobotu we wulkich rybarskich sakach z Chrjebjanskeje Čorneje truhi wućahnyli.  Foto: Jost Schmidtchen Cyłkownje 30 tonow ryby su minjenu sobotu we wulkich rybarskich sakach z Chrjebjanskeje Čorneje truhi wućahnyli. Foto: Jost Schmidtchen

Chrjebja-Nowa Wjes (JoS/SN). Tysacy wopytowarjow je minjenu sobotu wu­łójenje rybow z Čorneje truhi (Schwarze Lache) do Chrjebje-Noweje Wsy (Kreba-Neudorf) wabiło. Tradicionalny rybarski swjedźeń bě hosćom znowa nazymske wočerstwjenje. Rjane wjedro z trochu słóncom, tak so ludźom babylěćo lubi.

Zahajili su Chrjebjanski rybarski swjedźeń hońtwjerscy dujerjo „Mužakowska hola“ zhromadnje z jednaćelom Chrjebjanskeho rybarskeho zawoda Dietmarom Mühlu a nawodu Chrjebjanskeho hatarstwa Rüdigerom Richterom. „Rybowe lěto 2019 bě za naš zawod poměrnje spokojacy“, rjekny Richter.

W Čornej truze běchu sobotu wjacore „wodomjety“ widźeć. Te pak wukopachu so jako přewětrjenske připrawy. Wšako bě woda po znowa dołhim a chětro horcym lěću přeco hišće přećopła a wob­steješe strach, zo rybam při wułójenju kislik­ pobrachuje. Zjaw wobkrući tež jedna­ćel Chrjebjanskeje rybjaceje tzwr Dietmar­ Mühle. „Na so slědowacej lěće z mało spadkami njejstej scyła spomóžnej. Woda w hatach je ćopła a wobsahuje strašnje mało kislika.“ Při­wšěm, tak wobkrući Mühle prognozy wułójenja, změjemy wuspěšne rybowe lěto. Nimo toho móžachu chorosće rybow lětsa relatiwnje derje wotwobarać a jim wuspěšnje zadźěwać. Cyłkownje nažnjachu lětsa w Chrjebjanskej Čornej truze cyłkownje 30 tonow rybow.

Wot 2. oktobra su tež zaso ryby w plahowanskich basenkach zawoda w Čornej Pumpje, kotrež zastaruje milinarnja koncerna LEAG z ćopłej wodu. „160 000 karpow klasy K 1, potajkim lěto starych, smy do nich sadźili, nimo toho prěni raz mjeńšu ličbu młodych jasotrow (Stör). Karpy přinjesu nam klětu w meji wunošk něhdźe 80 tonow“, wuswětli Dietmar Mühle połny nadźije.

Sobotny rybarski swjedźeń při Chrjebjanskej Čornej truze stej hnydom dwě łužiskej dujerskej kapale wobrubiłoj. K tomu poskićachu tam hosćom tójšto kulinariskich chłóšćenkow, za kotrež so mnozy hłódni tež rady do chětro doł­hich rynkow čakacych zarjadowachu, nimale kaž za čas NDR, jako běchu banany předawali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND