Róčnicu hódnje woswjećić

srjeda, 23. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerjo Wulkich Ždźarow (Groß Särchen) namjetuja, na 650lětne wobstaće swojeje wsy z dźěćacym a Krabato­wym swjedźenjom dostojnje spominać.

Łaz (AK/SN) W lěće 1374 bu wjes Wulke Ždźary prěni raz we wopismje naspomnjena. Na to skedźbni Wulko­ždźarowčan a čłon tamnišeho Krabatoweho towarstwa Jörg Mücke na zašłym posedźenju radźićelow gmejny Łaz, kotrejž Wulke Ždźary jako wjesny dźěl přisłušeja. „Njeby da rjenje było, by-li so gmejnski dźěćacy swjedźeń 2024 we Wulkich Ždźarach wotměł? A njeby tež spomóžne było­, bychu-li samsne lěto Krabatowy swjedźeń w našej wsy přewjedli? Wobaj swjedźenjej składnostnje 650. róčnicy prěnjeho pisomneho naspomnjenja wsy“, wón přitomnym namjetowaše. Gmejna, tak jeho rozmyslowanja, móhła so Krabatowe towarstwo naprašować. Podobnje kaž Kulow w lěće 2016 móhli tež Wulkoždźarowčenjo jako hosćićeljo swjedźeń dostojnje wuhotować a srědki za to dóstać. Lěta 2004 běchu Krabatowy swjedźeń hižo raz we wsy swjećili. „Tehdy wuhotowachmy samo ekumeniske ke­mše“, so Jörg Mücke dopominaše.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND