Błóta wuměłču inspiruja

póndźela, 04. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na žurli Serbskeho domu je delnjołužiski Chór Łužyca pod nawodom Lubiny Žurec-Pukačoweje sobotu něhdźe 50 zajimcow na nazymskim koncerće Załožby za serbski lud ze swojim spěwnym a hudźbnym programom wobkuzłał.  Foto: Carmen Schumann Na žurli Serbskeho domu je delnjołužiski Chór Łužyca pod nawodom Lubiny Žurec-Pukačoweje sobotu něhdźe 50 zajimcow na nazymskim koncerće Załožby za serbski lud ze swojim spěwnym a hudźbnym programom wobkuzłał. Foto: Carmen Schumann

Nakupowanska nóc w Budyšinje tež ze serbskimi poskitkami

Budyšin (CS/SN). Nakupowanska nóc Romantica­ je lětsa znowa tysacy zajimcow pod hesłom „błyšć w bajkowym lěsu“ do sprjewineho města zwabiła. Tež serbske institucije su so wobdźělili. Serbski ludowy ansambl přeprošowaše z čitanjom Olafa Haisa wo worakawstwach Maksa a Morica, Budyski Serbski muzej poskići wodźeni po wustajeńcy „Sorbian Street Style“.

Z nimale hodźinskim programom předstaji so na žurli Serbskeho domu delnjołužiski chór Łužyca z Choćebuza na nazymskim koncerće něhdźe 50 zajimcam. Pod nawodom Lubiny Žurec-Pukačoweje zaklinčachu hornjo- a delnjoserbske kaž tež pěsnje našich słowjanskich susodow mjez druhim z Pólskeje, Čěskeje, Ukrainy a Chorwatskeje. Spěwali su samo w starosłowjanšćinje.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) W rumnosćach SKI su we wobłuku Budyskeje nakupowanskeje nocy Romantica wustajeńcu Andreje Tiebel-Quastoweje (naprawo) wotewrěli.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND