Etat hakle klětu wobzamknu

wutora, 12. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Tójšto prašenjow hospodarskeho plana dla njewotmołwjenych

Slepo (AK/SN). Diskusija wo klětušim etaće a wo hospodarskostrukturnym koncepće w Slepjanskej gmejnje je jara wobćežna. To podšmórny wjesnjanosta Reinhard Bork (njestronjan) na posedźenju gmejnskeje rady dźens tydźenja. Njedawno hakle drje su klawsuru přewjedli, ta pak wosta bjez skutkownych wuslědkow. „26. nowembra změjemy nje­zjawne posedźenje gmejnskich radźićelow wo hospodarskim planje. Nadźijam so konstruktiwnych namjetow a přinoškow za nju“, wón namołwi. Prawdźepodobnje w januaru ma gmejnska rada potom klětuši etat a hospodarskostrukturny koncept wobzamknyć. Prawniski dohlad je přestorčenju termina hižo přizwolił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND