Etat hakle klětu wobzamknu

wutora, 12. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Tójšto prašenjow hospodarskeho plana dla njewotmołwjenych

Slepo (AK/SN). Diskusija wo klětušim etaće a wo hospodarskostrukturnym koncepće w Slepjanskej gmejnje je jara wobćežna. To podšmórny wjesnjanosta Reinhard Bork (njestronjan) na posedźenju gmejnskeje rady dźens tydźenja. Njedawno hakle drje su klawsuru přewjedli, ta pak wosta bjez skutkownych wuslědkow. „26. nowembra změjemy nje­zjawne posedźenje gmejnskich radźićelow wo hospodarskim planje. Nadźijam so konstruktiwnych namjetow a přinoškow za nju“, wón namołwi. Prawdźepodobnje w januaru ma gmejnska rada potom klětuši etat a hospodarskostrukturny koncept wobzamknyć. Prawniski dohlad je přestorčenju termina hižo přizwolił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND