Pasma zakaza postajene

pjatk, 29. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin/Zhorjelc (SN/at). Na za kónc tydźenja připowědźene akcije towaršnostneje njeposłušnosće zwjazkarstwa „Ende Gelände“ we Łužicy stej Budyski a Zhorjelski wokrjes ze zakazom zhromadźowanja pod hołym njebjom reagowałoj, dokumentowanym we wčera wozjewjenymaj powšitkownymaj postajenjomaj wokrjesow. Nichtó njesmě tam zarjadowanja přewjesć abo so na tajkich wobdźělić. Zakaz płaći wot dźensnišeho w 0 hodź. hač do njedźele w 24 hodź. Potrjechene w Zhorjelskim wokrjesu su areale Wochožanskeje a Rychwałdskeje jamy kaž tež Hamorskeje milinarnje. W Budyskim wo­krjesu je to železniska čara LEAG stajnje we wobłuku koridora 50 metrow po woběmaj stronomaj kolijow. Zawrjena je Sprjewina dróha mjez Hamorom a Nowym Městom. Busy pak tam jězdźa.

Kaž „Ende Gelände“ dźensa zdźěli, chce přećiwo zakazam prawnisce postupować. „Swoboda so zhromadźować je elementarne zakładne prawo w demokratiji. Wobstatk toho je, sej městnosć protesta wólnje wuzwolić směć“, rjekny prawiznik Michael Plöse. Wón zwjazkarstwo w tym padźe juristisce zastupuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND