Seniorow na adwentničce zawjeselili

srjeda, 11. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Z pomocu widejoweje prezentacije je wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) wuměnkarjam wuwiće gmejny Pančicy-Kukow minjene pjeć lěta zbližił. Foto: Alfons Handrik Z pomocu widejoweje prezentacije je wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) wuměnkarjam wuwiće gmejny Pančicy-Kukow minjene pjeć lěta zbližił. Foto: Alfons Handrik

Mjeztym zo je Pančičansko-Kukowska gmejnska rada hižo wot časa politiskeho přewróta swojich wuměnkarjow wjacore razy na adwentne zarjadowanja přeprosyła, bě to wčera popołdnju šesty raz, zo to mjeztym kóždolětnje činja.

Pančicy-Kukow (aha/SN). 120 wuměnkarjow Pančičansko-Kukowskeje komuny móžeše wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) wčera na hodownje wupyšenej žurli wohnjoweje wobory witać. Wón wuži składnosć a předstaji senioram derje zestajenu­ prezentaciju wo podawkach a zdokonjanym minjenych pjeć lět.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND