Napinace lěto derje zakónčene

srjeda, 11. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Najebać napjatu hospodarsku situaciju dołh pomjeńšić móhli

Njeswačidło (JK/SN). Swoje poslednje lětuše posedźenje wotmě wčera wječor Njeswačanska gmejnska rada. Dnjowy plan njebě tuž hladajo na kónc lěta přewobšěrny. Přiwšěm wuzwolichu radźićeljo ze swojich rjadow čłonow za hłowny a financny kaž tež za techniski wuběrk. Kandidatow běchu hižo na prěnim zetkanju po lětušich komunalnych wólbach nastajili a jich nětko doskónčnje wobkrućili. Na posedźenja wuběrkow su drje stajnje wšitcy gmejnscy radźićeljo prošeni, wobzamknjenjakmani pak su jenož rjadni čłonojo wuběrkow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND