Napinace lěto derje zakónčene

srjeda, 11. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Najebać napjatu hospodarsku situaciju dołh pomjeńšić móhli

Njeswačidło (JK/SN). Swoje poslednje lětuše posedźenje wotmě wčera wječor Njeswačanska gmejnska rada. Dnjowy plan njebě tuž hladajo na kónc lěta přewobšěrny. Přiwšěm wuzwolichu radźićeljo ze swojich rjadow čłonow za hłowny a financny kaž tež za techniski wuběrk. Kandidatow běchu hižo na prěnim zetkanju po lětušich komunalnych wólbach nastajili a jich nětko doskónčnje wobkrućili. Na posedźenja wuběrkow su drje stajnje wšitcy gmejnscy radźićeljo prošeni, wobzamknjenjakmani pak su jenož rjadni čłonojo wuběrkow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND