Chorownja swj. Jana ma wostać

štwórtk, 12. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Hornjołužiske kliniki Budyšin su zajimowane zarjadnišćo přewzać

Kamjenc (BG/SN). Spočatk nowembra bě jednaćelstwo maltezow poměrnje njejap­cy wozjewiło, zo chce šěsć swojich chorownjow předać. Wot toho potrje­chenej stej tež zarjadnišći w Kamjencu a Zhorjelcu.

Komunalni politikarjo wšěch frakcijow Kamjenskeje měšćanskeje rady su jara­ znjeměrnjeni. Woni žadaja sej jasnu perspektiwu za chorownju swj. Jana w Lessingowym měsće. Wšako je wona zdobom wažna dźěłodawarka w dwurěčnej kónčinje wokoło Kamjenca. Tamniši měšćanscy radźićeljo rady su tule pozi­ciju na swojim wčerawšim posedźenju z jednohłósnje wobzamknjenym wozjewjenjom zwuraznili. Kamjenski wyši měšća­nosta Roland Dantz (njestronjan) ma tuž nětko jednać. Runočasnje dźa­kuje so měšćanska rada personalej chorownje maltezow za wuběrne dźěło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND