Mjeńše wsy trjebaja lěpši zwisk

srjeda, 22. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). W zjawnym bliskowobchadźe trjeba 15 wsow Łazowskeje gmejny dobre busowe zwiski. To podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Předewšěm mjeńše wsy dyrbja porjadny busowy zwisk měć. Tuchwilu zdźěłuje Budyski wokrjes nowy koncept busowych čarow, při čimž chce Łazowska gmejna swoje přeća sobu zapřijeć. Za to schadźuja so zamołwići wokrjesa a města Wojerec přichodne tydźenje k wjacorym rozmołwam. Při tym chcedźa na jednym boku wo konkretnych busowych zastanišćach rěčeć, ale tež wo jednotliwych busowych čarach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND