Pytaja wosebite dopomnjenki

srjeda, 22. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Stróža (SN/MWj). Na wosebite wašnje chce zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty hromadźe z domizniskim towarstwom Radiška dopomnjenki wobydlerjow z časa dźě­ćatstwa wokoło Hućiny, Stróže a Olba­skeho jězora zachować. Za to zarjaduja pjatk a sobotu, 24. a 25. januara, w Stróžanskim šulskim muzeju „Korla Awgust Kocor“­ kónctydźenske zetkanje w znamjenju stawiznow a stawizničkow. Jeho wuslědki zapřijmuja potom do ponowjenja přirodoweje wučbneje šćežki „Hućinjanske haty a Olba“.

Kaž sobudźěłaćerka zarjadnistwa bio­sfe­roweho rezerwata Susanne Bärisch zdźěli, maja za nowy koncept přirodoweje wučbneje šćežki wosobinske dopomnjenki a anekdoty wobydlerjow z Hućiny, Stróže, Zubornički a blišeje wokoliny wažnu rólu hrać. Fota abo na přikład najlubši karpowy recept su tohorunja wi­tane. Wšitke stawiznički a wobrazy chcedźa zezběrać, wobdźěłać a po móžnosći prawje wjele z nich na nowych informaciskich taflach předstajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND