Wobydlerjo sobu rozsudźeja

srjeda, 22. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Po lońšich a lětušich nazhonjenjach chcedźa we Wojerecach tak mjenowany wobydlerski hospodarski plan dołhodobnje dale wjesć. Za to wupraja so mjez druhim měšćanski radźi­ćel Uwe Blazejczyk, kiž je zdobom nawo­da za to zamołwiteje wodźenskeje skupiny. „Wobydlerjo so na rozsudach we Wojerecach rady sobu wobdźěleja, toho­dla dyrbjeli z etatom pokročować“, wón podšmórny.

Namjety, pjenjezy z tohole wosebiteho etata w měsće a w jemu přisłušacych wsach nałožić, kotrež je wjac hač sto zajimcow­ na njedawnej dźěłarničce w forumowej žurli Wojerowskeje Łužiskeje hale rozjimało, sahachu wot po­nowjenja murje w Parku Jürgena von Woyskeho hač k tomu, postajić dwaceći in­for­ma­ciskich taflow wo kulturnohistoriskich pomnikach města. Hač do přichodneje póndźele móža wobydlerjo hišće wot­hłosować, za kotre naprawy měli pje­njezy­ z woby­dlerskeho etata wužiwać. Wot měrca potom chcedźa projekty zwoprawdźeć.­

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND