Z nowym serwisom fleksibelne wotewrjenske časy

wutora, 28. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nawodnica Kamjenskeje biblioteki Marion Kutter a jeje sobudźěłaćerki wjeselitej so nad nowej perspektiwu za swoje zarjadnišćo.  Foto: Uwe Menschner Nawodnica Kamjenskeje biblioteki Marion Kutter a jeje sobudźěłaćerki wjeselitej so nad nowej perspektiwu za swoje zarjadnišćo. Foto: Uwe Menschner

Kamjenc (UM/SN). Něhdźe 20 procentow wužiwarjow Kamjenskeje měšćanskeje biblioteki je ze wsow serbskeho sydlenskeho ruma. To wuchadźa z wuwićoweho koncepta za zarjadnišćo, kotrež ma w zwisku ze saněrowanjom Lessingoweho gymnazija w jeho twarjenju nowy domicil namakać. 40 procentow wužiwarjow pochadźa z wokoliny Kamjenca, połojca z nich „z wosom serbskich wsow“, kaž nawodnica biblioteki Marion Kutter rozprawja. Tele daty pak su jenož mały dźěl statistiki, kotraž je wobstatk koncepta. Wšako jedna so wo dospołnje nowy start Kamjenskeje biblioteki na nowym městnje. „Bychmy-li w Lessingowym domje­ wostali, by to rumnostnych problemow dla stagnaciju na tuchwilnym niwowje woznamjenjało“, nawodnica zwěsći. Budyski wokrjes jako nošer šule přewostaji městu 800 kwadratnych metrow­ za biblioteku. Předwidźany je swójski zachod wot Wuchodneje hasy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND