Hišće wjele potenciala

štwórtk, 30. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Katrin Suchec-Dźisławkowa z Cha sowa, CDU  Foto: Matej Dźisławk Katrin Suchec-Dźisławkowa z Cha sowa, CDU Foto: Matej Dźisławk

1Jedne z najwažnišich ćežišćow je, zo stanje so naša gmejna atraktiwna młodym swójbam a zo poskićamy starym ludźom perspektiwy, derje wobhladani tu wostać. Chcu, zo su nowe twarske ležownosće za bydlenske domy z dobrym wobchadnym zwiskom ke kubłanišćam wupokazane. Chcu so wo inwestorow prócować, kotrež w našej gmejnje zapłaćomne starobje wotpowědne bydlenja resp. bydlenja z wob­stajnym hladanjom poskićeja. Za předewzaćelow, zawody a wšěch tych, kotřiž maja wotpohlad so zesamostatnić, chcu z dobrym partnerom při zwoprawdźenju jich projektow być. A dokelž je w Němskej wjele spěchowanskich srědkow, chcu je přemyslene wotwołać dać. Trjebamy w gmejnje ofensiwu za inwesticije.

2Hłowny nadawk gmejny je, ludźom, kotřiž tu bydla a dźěłaja, žiwjenje wolóžić. Tohodla chcu gmejnski zarjad na moderne na serwisowe zarjadnistwo přeměnić, kotrež wobydlerjow z informacijemi ze zarjada, towarstwow a wjesnych dźělow zastaruje, jich naležnosće chutnje bjerje a je profesionelnje wobdźěłuje. Komunikacija je kluč k přewinjenju zadźěwkow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND