Dalši krok za nowu štwórć

pjatk, 07. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Chce-li něchtó w Pančicach-Kukowje swójski dom twarić, su móžnosće za to wobmjezowane. Z nowej bydlenskej štwórću při Srjedźnym puću ma so to změnić.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Něhdźe hač dosrjedź lěta 2020 ma planowanski proces za nowu bydlensku štwórć w Pančicach-Kukowje zakónčeny być. To rjekny tamniši wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady we Wotrowje. Radźićeljo běchu rozsudźili, zo budźe naćisk twarskeho plana wot 17. februara jedyn měsac zjawnje wupołoženy. W tym času móža nošerjo zjawnych zajimow swoje stejišćo zapodać. Dale móža sej wězo tež woby­dlerjo podłožki wobhladać a swoje pokiwy a wobmyslenja zwuraznić.

Dotal najwjetši problem bě, kak dešćikowu wodu wotwodźeć. Do kanala, kotryž je za to předwidźany, su tež tankownja, Stara hospoda a zawod Isenmann swoju dešćikowu wodu wotwodźowali. Po słowach Markusa Kreuza je zawod mjeztym swój kanal tak přetwarił, zo wodu do rołow pod statnej dróhu S 100 wotwodźuje. Nětko jenož hišće pjećina dotalneho mnóstwa do małeje rěčki běži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND