Serbscy młodostni znowa atakowani

srjeda, 12. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Domowina nadźija so krutych chłostanjow

Šunow/Zhorjelc (SN/JaW). Minjeny pjatk su w Šunowje znowa serbskich młodostnych nadběhowali. To wobkrući Serbskim Nowinam prěni policajski wyši komisar a nawoda direkciskeho běrowa policije w Zhorjelcu André Schäfer.

Kaž Schäfer na naprašowanje dale zdźěli, bu „policija sobotu rano něhdźe w dwěmaj wo rozestajenjach a namócnosćach w Šunowje před hosćencom informowana“. Při tym so 20- a 21lětny muž lochce zraništaj. Nimo toho bu awto wobškodźene. „Wjacore jězdźidła Kamjenskeje policajskeje straže a z wobłuka Zhorjelskeje policajskeje direkcije běchu zasadźene.“

Po rešeršach SN wotměwaše so pjatk wječor w Šunowje kóždolětna póstnička Budyskeho Serbskeho gymnazija. Za čas tradicionalneho programa dwanatkow wšak je zarjadowanje zawrjene. Programej so přizamkowace reje pak su wšitkim zajimcam přistupne.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND