Njepředzajeće a wćipnje sobu dźěłać

srjeda, 12. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Marcel Fröschl Foto: Andreas Kirschke Marcel Fröschl Foto: Andreas Kirschke

Swójbne korjenje Marcela Fröschla leža w Rachlowje. Jeho prawowka je hišće wšědnje serbsku narodnu drastu nosyła a tohorunja běžnje serbsce rěčała. Tež jeho wowka rozumješe a rěčeše serbsce. „Wjele njeje wjac wyše“, měni 45lětny Wojerowčan.

Za stronu AfD sedźi Marcel Fröschl we Wojerowskej měšćanskej radźe kaž tež w Budyskim wokrjesnym sejmiku. Za to bě so z konserwatiwnych a racionalnych přičin rozsudźił, kaž sam praji. Rodźeny Wojerowčan je jednaćel onlinoweho wikowanja za awtowy přisłušk. Prěni raz je Fröschl z čłonom přirady za serbske naležnosće města Wojerecy. W gremiju je druhi naměstnik předsydy a pisar. Swoje dźěćatstwo dožiwi 45lětny we Wojerecach. Prěnje lěta je tam tež do 23. wyšeje šule chodźił. Jeho staršej pak ćehnješe do zapada. W Bad Mergentheimje so hólčec hakle po času a chětro ćežko na nowe wobstejnosće zwuči. „Wěm, kak je, hdyž jako ćěkanc přichadźeš“, měni wón dźensa. W lěće 2004 załoži swójsku firmu a přesydli so z njej dwě lěće pozdźišo do Wojerec.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND