Wjace wopytowarjow w zwěrjencu

srjeda, 19. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Sobu najwoblubowaniše wólnočasne zarjadnišćo města Wojerec je tamniši coo, kotryž swjećeše loni 60lětne wobsta­će. Tež tale róčnica je k dobrej bilan­cy přinošowała.

Wojerecy (SN/MWj). Dokładnje 140 123 wopytowarjow su loni we Wojerowskim zwěrjencu zličili. To je najlěpši wuslědk wot toho časa, zo su jón a hród lěta 2011 do zwěrjencoweje, kulturneje a kubłanskeje towaršnosće zapřijeli. Porno lětu 2018 je ličba wopytowarjow wo nimale 15 000 ludźi rozrostła, potajkim wo ně­hdźe dwanaće procentow, zdźěli zamołwita za zjaw­nostne dźěło Stefanie Jürß. Po jeje słowach njejsu jeno 60. róčnica wobsta­ća coowa a jeho nowe zwěrjata do zwěrjenca a na hród wabili, ale tež dwě nowo­wuhotowanej trajnej wustajeńcy w měšćanskim muzeju a najwšelakoriše za­rjadowanja. Zwěrjencowa a muzejowa pedagogika móžeše so tohorunja nad wjetšim zajimom za pěstowarske a šulske projekty wjeselić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND