Zjawne wuprajenja kritizowali

srjeda, 19. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wólby maja tež konsekwency na zestawu gmejnskeje rady

Radwor (SN/BŠe). Wólby noweho wjesnjanosty běchu tema wčerawšeje gmejnskeje rady w Radworju. Hišće hač do 21. apryla amtěrowacy wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) gratulowaše wuzwolenej naslědnicy Madeleine Rentsch, kritizowaše pak zdobom wozjewjenja měnjenjow w medijach, měrjace so předewšěm na to, zo je němskorěčna kandidatka najwjac hłosow w Radworju dóstała. „Ludźo měli jej najprjedy šansu dać, prjedy hač ju nadběhuja“, Baberška wu­zběhny. Wón připowědźi Madeleinje Rentsch rjap skrućić a ju na nowy nadawk derje přihotować. Nimo toho je so tež wobydlerka jara emocionalnje wuprajiła, měnjo zo su sej Serbja ze swojimi wuprajenjemi sami ško­d­źe­li. Gmejnski radźićel Jovan Hrjehor, jedyn­ ze štyrjoch kandidatow wo zastojnstwo wjesnjanosty, je z wólbneho wuslědka konsekwency sćahnył a chce swoje dźěło w gmejnskej radźe złožić. Přichodnje budźe so zaso stoprocentnje na swoje předewzaće koncentrować, štož je sobudźěłaćerjam dołžny. Wšako woni dołho njewědźachu, hač zawod dale wobsteji.

Radźićeljo wčera tež wobzamknychu, zo ma za sportowej halu „Slavia“ nowa bydlenska štwórć „Stara Budyska dróha“ nastać. Wobsedźer płoniny je Radworske agrarne předewzaće. Krajinowy architekturny běrow Panse chce za nju naćisk wobtwarjenskeho plana zhotowić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND