Zjawne wuprajenja kritizowali

srjeda, 19. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wólby maja tež konsekwency na zestawu gmejnskeje rady

Radwor (SN/BŠe). Wólby noweho wjesnjanosty běchu tema wčerawšeje gmejnskeje rady w Radworju. Hišće hač do 21. apryla amtěrowacy wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) gratulowaše wuzwolenej naslědnicy Madeleine Rentsch, kritizowaše pak zdobom wozjewjenja měnjenjow w medijach, měrjace so předewšěm na to, zo je němskorěčna kandidatka najwjac hłosow w Radworju dóstała. „Ludźo měli jej najprjedy šansu dać, prjedy hač ju nadběhuja“, Baberška wu­zběhny. Wón připowědźi Madeleinje Rentsch rjap skrućić a ju na nowy nadawk derje přihotować. Nimo toho je so tež wobydlerka jara emocionalnje wuprajiła, měnjo zo su sej Serbja ze swojimi wuprajenjemi sami ško­d­źe­li. Gmejnski radźićel Jovan Hrjehor, jedyn­ ze štyrjoch kandidatow wo zastojnstwo wjesnjanosty, je z wólbneho wuslědka konsekwency sćahnył a chce swoje dźěło w gmejnskej radźe złožić. Přichodnje budźe so zaso stoprocentnje na swoje předewzaće koncentrować, štož je sobudźěłaćerjam dołžny. Wšako woni dołho njewědźachu, hač zawod dale wobsteji.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND