Dom za staršich a wšitkich

srjeda, 19. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Bywšu Worklečansku předawarnju chcedźa Jěwa-Marija Šnajderowa, jeje mandźelski Carsten a syn Max (wotprawa) na dnjowu hladarnju za starych ludźi přetwarić. Njedawno zrumowachu tam wobrazy, kotrež běchu loni w septembru składnostnje  25lětneho wobstaća zawěsćenskeho běrowa Carstena Šnajdera widźeć.  Foto: Feliks Haza Bywšu Worklečansku předawarnju chcedźa Jěwa-Marija Šnajderowa, jeje mandźelski Carsten a syn Max (wotprawa) na dnjowu hladarnju za starych ludźi přetwarić. Njedawno zrumowachu tam wobrazy, kotrež běchu loni w septembru składnostnje 25lětneho wobstaća zawěsćenskeho běrowa Carstena Šnajdera widźeć. Foto: Feliks Haza

Z bywšeje Worklečanskeje předawarnje ma dnjowa hladarnja nastać

Hač do kónca lěta 2017 je Wałdźic rěz­nistwo w swojim Worklečanskim předawanišću wobydlerjow z tworami wšědneje potrjeby zastarowało. Bě to zdobom kaž wjesne zetkanišćo, hdźež su wjacore lěta samo wulce kermušowali a dalše swjedźenje wotměwali. Mjeztym twarjenje dwě lěće prózdne steji, jenož napisy na fasadźe wo zašłych lěpšich časach swědča. Ale do bywšeje předawarnje ma bórze zaso žiwjenje zaćahnyć. Hdźež su něhdy kołbasu, butru a muku předawali, nastanje hač do klětušeho dnjowe hla­danje za staršich ludźi.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Wałdźic mandźelskimaj Geratej a Mari (srjedźa) staj Carsten a Jěwa-Marija Šnaj de rec dźakownaj, zo staj jimaj dom předałoj. Foto: Gabriela Brězanowa
dalši wobraz (2) Wjele lět zwučeny napohlad Worklečanskeje předawarnje drje so přichodne měsacy chětro změni. Foto: Feliks Haza
dalši wobraz (3) Za přetwar Worklečanskeho předawanišća su tele dny prěnje twarske dźěła zahajili. Foto: Feliks Haza
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND