Přehladka drasty z dalokeho kraja zajimawa była

wutora, 03. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Lothar Girschel (naprawo) je wopytowarjam zajimaweho wječora mjez druhim wšelaku drastu z Afghanistana předstajił.  Foto: Alfons Handrik Lothar Girschel (naprawo) je wopytowarjam zajimaweho wječora mjez druhim wšelaku drastu z Afghanistana předstajił. Foto: Alfons Handrik

Nowoslicy (aha/SN). Přednošk bywšeho stotnika Zwjazkoweje wobory Lothara Girschela přiwabi minjeny pjatk nimale 30 zajimcow do Nowosličanskeho towarstwoweho domu. Nimale dwaj lětdźesatkaj je dźensa w durinskim Sangerhau­senje bydlacy w nadawku Zwjazkoweje wobory dobrowólnje we wukraju pře­bywał. Wot meje 2001 bě wón w běhu třoch lět w Bosniskej a Kosowje. Nazymu 2004 bu jako oficěr za wobstaranje a regulaciju škodow w campje Warehouse zasadźeny. Bě to wojerska baza, ně­hdźe dźesać kilometrow wot centruma afghaniskeje stolicy Kabul zdalena. By­wši industrijny skład bu přewažnje wot němskich a nižozemskich wojakow zarjadowany. Po wjacorych zasadźenjach w Kabulu bě Lothar Girschel hač do lěta 2018 za­mołwity oficěr w pólnym lěhwje Fai­zabad w horinach sewjerowuchodnje Afghanistana.­

Z mnohimi fotami a impresijemi předstaji přednošowar dźěło a žiwjenje wojakow a oficěrow – mjez nimi běštaj tež katolski a ewangelski duchowny – w zarjadowanymaj lěhwomaj, ale tež žiwjenske poměry a socialnu nuzu domoródnych. Cyłkownje dwaceći króć bě wón w Afghanistanje, tak zo móžeše na wjacorych přikładach nazornje pokazać, kak běchu němscy wojacy pomhali wójnske škody wotstronić a zničene mosty abo dróhi natwarić. Dokumentujo z fotami wobchad na dróhach Kabula abo žiwjenje na bazarach pokaza přednošowar tež chudobu ludnosće a kak jej němscy wojacy z wjacorymi akcijemi pomhachu.

Wosebje zajimawa bě přehladka drasty, kotruž je Lothar Girschel sobu přinjesł. Někotre mějachu swoje wjeselo so w přestawce kaftan woblec. Je to židźana abo wołmjana košla, kotruž noša tam mužojo hač ke kolenam, žonjaca saha hač do kulkow. Dokelž pak přednošowar ženje do wobrónjenych wójnskich konfliktow zapřijaty njebě, su zajimcy nětko w Nowoslicach wo wójnje w Afghanistanje, kotraž poprawom hižo wot lěta 1978 traje, lědma něšto zhonili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND