Dołho planowany projekt nětko we Wotrowje zwoprawdźeja. Tam ...

wutora, 07. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Dołho planowany projekt nětko we Wotrowje zwoprawdźeja. Tam stabilizuja skłoninu při puću wot nawsy do směra na pěstowarnju. Prjedy hač móža před skłoninu murju natwarić, dyrbja železne kótwicy do zemje točić. Předewzaće we wobjimje 600 000 eurow gmejna, mějićel bróžnje nad skłoninu a krajne noworjadowanje wsow zhromadnje financuja. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND