Předawanske wozy spušćomne

wutora, 07. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Předawanske awto Ralbičanskeje Šołćic pjekarnje z chlěbom, całtami a tykancom zastawa mjez druhim tež w Smjerdźacej.  Foto: Alfons Handrik Předawanske awto Ralbičanskeje Šołćic pjekarnje z chlěbom, całtami a tykancom zastawa mjez druhim tež w Smjerdźacej. Foto: Alfons Handrik

Worklecy/Wotrow/Rakecy (aha/SN). W času tuchwilneje krizy koronawirusa dla je so towaršnostne žiwjenje tež na serbskich wjeskach dospołnje změniło. Najbóle drje boli rozsud krajneje direkcije w Drježdźanach, kotraž je aktualneho połoženja dla lětuše křižerske procesiony zakazała. Tak ma so natyknjenju ze žadławym wirusom dalokož móžno zadźěwać. Zo pak by zastaranje ze žiwidłami zaručene było, su sobudźěłaćerjo w kupnicach wulkim wužadanjam wustajeni. Kóždy na wsy bydlacy pak njemóže so tam podać. Tohodla su wosebje nětko do jutrow rěznicy a pjekarjo ze swojimi předawanskimi wozami wšudźe jara witani.

Mějićel předewzaća za mjasowe a kołbasowe twory Silvio Riedel budźe swoje wudźěłki na tydźenskich wikach, ale tež srjedu wot 7 hodź. a jutrownu sobotu hižo wot 5.30 hodź. we Worklecach a zeleny štwórtk wot 7 hodź. w Rakecach poskićeć. Wón tučasnje wobkedźbuje, zo ludźo jara wjele kupuja, a wopodstatnja to ze słowami, zo „njewěstosć mnohich kupcow znjeměrnja“. Přiwšěm Silvio Riedel ludźi za jich disciplinu chwali, zo před wozom čakajo trěbny wotstawk dodźerža.

Wotrowski pjekar Roman Bulank ma dwaj předawanskej wozaj. Wutoru a štwórtk stejitej wonej w Kamjencu, hdźež móžeš sej chlěb a całty kupić. „Woboje ludźo tuchwilu bóle kupuja hač konditorske wudźěłki. „Hdyž njemóža swjećić, woni tež mjenje tortow trjebaja“, Daniela Bulankowa měni.

Rakečanski pjekar Clemens Brězan dyrbješe we Wojerowskim Łužiskim centeru gastronomiske zastaranje w MYSTIKUSU zastajić. Dale pak je móžno, sej tam warjenu jědź sobu domoj wzać. Chlěb, całty a dalše pječwa a samo lód tam po zwučenym wašnju dale předawaja. „Porjadnje planować, hdyž tendenca njeje hišće wotwidźomna, je tuchwilu ćežko“, Clemens Brězan praji. Filialna nawodnica pjekarnje Monika Rokotowa na to dźiwa, zo stej předawanskej wozaj, w kotrymajž wutoru a štwórtk kupcow po zwučenym wašnju posłužuja, po móžnosći přeco dypkownej.

K stajnym kupcam su so předewšěm w Radworju a wokolinje dalši přidružili. Nětko jim tež mloko a butru poskićeja. Nowosć je, zo někotři ludźo podłu čary předawanskeho awta mjeztym při swojim płoće měšk powěsnu a na cedlu napisaja, što sej wot pjekarja přeja. Trěbne pjenjezy tohorunja do měška połoža. „Swědči to wo mjezsobnej dowěrje a prócujemy so, zo njebychmy žane brěmješko přewidźeli. Wšako wěmy, zo so starši abo chori na našu posłužbu spušća“, ­Clemens Brězan dodawa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND