Předawanske wozy spušćomne

wutora, 07. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Předawanske awto Ralbičanskeje Šołćic pjekarnje z chlěbom, całtami a tykancom zastawa mjez druhim tež w Smjerdźacej.  Foto: Alfons Handrik Předawanske awto Ralbičanskeje Šołćic pjekarnje z chlěbom, całtami a tykancom zastawa mjez druhim tež w Smjerdźacej. Foto: Alfons Handrik

Worklecy/Wotrow/Rakecy (aha/SN). W času tuchwilneje krizy koronawirusa dla je so towaršnostne žiwjenje tež na serbskich wjeskach dospołnje změniło. Najbóle drje boli rozsud krajneje direkcije w Drježdźanach, kotraž je aktualneho połoženja dla lětuše křižerske procesiony zakazała. Tak ma so natyknjenju ze žadławym wirusom dalokož móžno zadźěwać. Zo pak by zastaranje ze žiwidłami zaručene było, su sobudźěłaćerjo w kupnicach wulkim wužadanjam wustajeni. Kóždy na wsy bydlacy pak njemóže so tam podać. Tohodla su wosebje nětko do jutrow rěznicy a pjekarjo ze swojimi předawanskimi wozami wšudźe jara witani.

Mějićel předewzaća za mjasowe a kołbasowe twory Silvio Riedel budźe swoje wudźěłki na tydźenskich wikach, ale tež srjedu wot 7 hodź. a jutrownu sobotu hižo wot 5.30 hodź. we Worklecach a zeleny štwórtk wot 7 hodź. w Rakecach poskićeć. Wón tučasnje wobkedźbuje, zo ludźo jara wjele kupuja, a wopodstatnja to ze słowami, zo „njewěstosć mnohich kupcow znjeměrnja“. Přiwšěm Silvio Riedel ludźi za jich disciplinu chwali, zo před wozom čakajo trěbny wotstawk dodźerža.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND