Prěnja chěža na wodźe steji

wutora, 07. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Pola Klětnoho je nětko prěnja płuwaca chěža na wodźe Bjerwałdskeho jězora. Dalše maja sćěhować.  Foto: Constanze Knappowa Pola Klětnoho je nětko prěnja płuwaca chěža na wodźe Bjerwałdskeho jězora. Dalše maja sćěhować. Foto: Constanze Knappowa

Pandemija twarski wotběh při Bjerwałdskim jězoru přemjetała

Klětno (CK/SN). Po mustrowym domje loni su nětko prěni płuwacy dom w Klětnjanskim přistawje při Bjerwałdskim jězoru na wodu stajili. Štyri dalše na to hišće čakaja. 11. měrca běchu domy přiwjezli. Hižo před měsacami dowolene ćežkotransporty z pontonami pak dyrbjachu wjacore dny w Bitterfeldźe čakać. Dalšu jězbu nadměru šěrokich jězdźi­dłow bě policija zakazała. Přičina bě wot koronawirusa zawinjeny wjace hač 60 kilometrow dołhi rynk čakacych nakładnych awtow na awtodróze A 4 wot Zhorjelca hač za Budyšinom. Tohodla dyrbjachu cyłu akciju najprjedy raz wotprajić, informuje jednaćel firmy FHG floating house Ulf Sybel. Wot minjeneho tydźenja nětko prěni dom na wodźe steji.

Nic pak jenož wotprajenja dla bu twarski plan přemjetany. Dodawanske rjećazy su na njewěsty čas přetorhnjene. „Ně­kotre dźěle leža hotowe produkowane w Jendźelskej, dalše w Nižozemskej. Jenož mały dźěl dóstachmy hišće dodawany a móžachmy jón zatwarić“, Ulf Sybel rozłožuje. Wšitke dźěła na kraju kaž přizamknjenje medijow pak dołhož móžno dale přewjeduja. Nadawki za to dóstachu zwjetša předewzaća z regiona. „Časowy zastatk so hospodarsce jara wuskutkuje“, praji Sybel. Přetož wulka prasa z Nižozemskeje na přikład je přihotowana. Za nju pak dyrbja kóždy dźeń płaćić, tež hdyž ju njewužiwaja.

Płuwace domy za Bjerwałdski jězor su loni w septembru produkować započeli. Dohromady 26 tajkich ma nastać. Dotal je Berlinske předewzaće po swójskich wuprajenjach hižo milion eurow nałožiło. „Hdyž budźe wšitko dotwarjene, budźe w Klětnjanskim přistawje wjace hač wosom milionow eurow inwestowanych. Potom změjemy tu přenocowanske móžnosće za 100 dowolnikow“, jednaćel wuswětla.

W januaru 2019 běchu předewzaće w Hamorskej gmejnskej radźe předstajili a w aprylu mustrowy dom na wodu stajili. Něšto tysac wopytowarjow, sčasami hač do 300 ludźi wob dźeń, da so tam wot toho časa poradźować. Mjeztym zo chcychu někotři tajki dom kupić, chcychu dalši jako dowolnicy znowa přijěć. Tež za zymu kmane płuwace chěže maja 44 kwadratnych metrow bydlenskeje płoniny, k tomu terasu na zadnim dźělu a na třěše. Jedna chěža płaći 317 000 eurow. Dotal su hižo dźesać kupnych zrěčenjow wotzamknyli, předewšěm z kupcami z Drježdźan, za kotrychž je Bjerwałdski jězor takrjec „kupjel před chěžnymi durjemi“. Koronawirusa dla pak mustrowy dom do meje najskerje njewočinja.

„Lědma zahorjeny“ je Ulf Sybel wo planach krajneje direkcije, přirodoškitny wobłuk wosrjedź jězora rozpřestrěć. W płuwacych domach drje pytaja dowolnicy měr a wočerstwjenje, chcedźa pak runje tak wodosportowe móžnosće wužiwać, wón měni. Runje tak widźi to Hamorska gmejna. Plan krajneje direkcije wo rozšěrjenym přirodoškiće na jězoru je gmejnska rada jednohłósnje wotpokazała. Aktiwity Berlinskeje firmy FHG floating house komuna wita. Tak je widźeć, zo so při Bjerwałdskim jězoru něšto stawa. To móhł impuls za dalšich poskićowarjow turistiki być.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND