Móžnosće w njezwučenej situaciji

štwórtk, 09. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske Nowiny namołwjeja swojich čitarjow pod nadpismom „Wostanjemy doma!“ dopisować, što za čas koronakrizy doma abo w zahrodce tak činiće. Kak kreatiwni sće a što wam k přeprěčenju tohole ćežkeho časa do mysli přińdźe, z čimž móhli so zaběrać. Pisajće nam na . K tomu podajće prošu hesło „Wostanjemy doma!“ Čakamy na waše dopisy, wobrazy a rysowanki a wuprajamy hižo nětko wutrobny dźak. Jonatan Brězan z delnich Sulšec je wo tuchwilnej situaciji rozmyslował a pisa:

Wotrostł sym na wsy. Wona njeje jara wulka. Ale, mam tu wjeselo a sym najwšelakoriše nazhonjenja zběrał! Čas jako dźěćo bě stajnje pisany. Njejsym wulce rozmyslował, što přichodny dźeń budźe. Běch tučasnje žiwy. Njejsym so hóršił, sym pak z kóždeje situacije to najlěpše sčinił. To je kajkosć, kotraž so počasu pozhubja. Lědma štó z nas ju hišće wobsedźi. Sym kóždeho pola nas we wsy znał, samo tež staršich ludźi! Tehdy njeběchu medije hišće tajke prezentne. Widźach, kak ludźo wonka dźěłaja a cyle jednorje ze sobu rěča! To poněčim pobrachuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND