Bjez křižerjow, z mnohim spěwanjom poručenje

wutora, 14. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W katolskich Serbach – kaž tu we Wotrowje – su ludźo ze swojich chěžow stupili a kěrluš „Haleluja, zwońće zwony“ spěwali (foto nalěwo). Ewangelske serbske kemše ze serbskim superintendentom Janom Malinkom ćichi pjatk w Michałskej cyrkwi su wěriwi lětsa prěni raz online sobu swjećili.  Foto: SN/Hanka Šěnec, screenshot: SN W katolskich Serbach – kaž tu we Wotrowje – su ludźo ze swojich chěžow stupili a kěrluš „Haleluja, zwońće zwony“ spěwali (foto nalěwo). Ewangelske serbske kemše ze serbskim superintendentom Janom Malinkom ćichi pjatk w Michałskej cyrkwi su wěriwi lětsa prěni raz online sobu swjećili. Foto: SN/Hanka Šěnec, screenshot: SN

Jutry 2020 běchu koronawirusa dla tež w Serbach cyle hinaše, w Bukecach so horstka zetkała

Budyšin (at/SN). Jutry w času koronawirusa. „Mje wutroba boli, hdyž na lětuše jutry bjez zjawnych Božich mšow w našich cyrkwjach a bjez starodostojnych serbskich wobrjadow kaž křižerstwa abo jutrowneho spěwanja myslu. Zdobom widźu wulku šansu, zo tule wuwzaćnu situaciju wužijemy a šěršej zjawnosći jadro­ poselstwa Chrystoweho zrowastanjenja spřistupnimy.“ Mysle předsydy Domowiny Dawida Statnika zwuraznichu wuwzaćne połoženje w tydźenjach krutych wobmjezowanjow za ludźi koronawirusa dla. Šef narodneje organizacije posylni wěriwych, „jutrońčku po dokónčenju serbskich rańšich kemšow w rozhłosu z woknom won abo před durjemi swojeho domskeho kěrluš ,Haleluja, zwońće zwony‘ zaspěwać.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND