Zańdu do stawiznow

wutora, 14. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Štož smy jutrońčku w katolskich Serbach dožiwili, bě bjez přehnawanja historiske. Lětuše jutry zańdu do stawiznow. Jako bě jasne, zo křižerjo lětsa njepojěchaja, bě skorženje najprjedy wulke a něchtóžkuli hnydom připowědźi, zo chce přiwšěm jěchać. Někotři wšak su to tež činili. Za wjele wjetši skutk pak mam, kak je wulka wjetšina křižerjow z njezwučenej situaciju wobchadźała a z njeje to najlěpše sčiniła. Zo su woni na telko městnach hromadźe z wěriwymi jutrowne kěrluše zaspěwali a so modlili, bě krasny wuraz zjawneho wuznawanja wěry. Hdźež sym to sam dožiwił, je mje huškało a we mni hłuboki zaćišć zawostajiło. A što sej z tychle jutrow za přichod wobchowamy? Nadźijomnje to, zo sej wuwědomimy, kotre bohatstwo z kóždolětnymi křižerskimi procesionami mamy. Zo wone samozrozumliwe njejsu, smy lětsa nazhonili. A jeli klětu z hinašimi wočemi na nje hladamy, měješe to wšo swój zmysł. Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND