Kamor prosće w lěsu wotbył

wutora, 14. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Zo jutrowničku na serbskich wsach žanych turistow, kotřiž bychu hewak na křižerjow hladać přijěli, wuhladali njejsmy, měješe tež něšto dobreho. Tak woni znajmjeńša njewidźachu, kak někotři z našej přirodu wobchadźeja a ju zanjerodźeja. Při puću mjez Lišej Horu a Łomskom pola Njeswačidła, skićeše so tele dny mjenujcy tónle wobraz. Tam je něchtó stary kamor wotbyć chcył a jón prosće do lěsa stajił. A njebě to prěni raz. Před měsacom steješe tu raz křesło a do toho hižo dalše dźěle kamora. Štóž takle ze stwórbu wobchadźa, po wšěm zdaću žane swědomje nima. Škoda, zo skućićelow nichtó njelepi. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND