We Wojerecach su najwjace jednanjow zběhnyli

štwórtk, 16. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Foto: SN/Hanka Šěnec Foto: SN/Hanka Šěnec

Hamtske sudnistwa we wobłuku Zhorjelskeho krajneho sudnistwa najebać naprawy kedźbnosće wobmjezowanja koronapandemije dla dale dźěłaja. Serbske Nowiny su so w Budyšinje, Kamjencu a Wojerecach wo situaciji wobhonili.

Budyšin (SN/at). Dwaj wobłukaj rozeznawa direktor Budyskeho hamtskeho sudnistwa Markus Kadenbach w tuchwilnym skutkowanju. To su sprěnja wšitke te prawniske wobłuki, hdźež maja ludźo něšto wobstarać, kaž na přikład na ležownostnym zarjedźe abo nastupajo naležnosće herbstwa. „Tu je nětko trjeba, zo wobydler do toho zazwoni a z wotpowědnym sobudźěłaćerjom termin dojedna“, Kadenbach podšmórny. Při tym zdobom wotwažuja, hač je termin chwatny abo je hišće tróšku chwile. Na te wašnje pomjeńšuja ličbu ludźi, kotřiž do sudnistwoweho twarjenja přińdu, a orientuja so na srjedź měrca rozpósłanych poručenjach Zhorjelskeho krajneho sudnistwa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND