Saskia, Paul, Janette a Emmy Lotta słušeja k tym dźěćom, kotrež ... poručenje

štwórtk, 16. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Saskia, Paul, Janette a Emmy Lotta słušeja k tym dźěćom, kotrež so w pěskowym kašćiku Dźěwinskeje pěstowarnje „Wroblikowe hnězdo“ rady wucychnuja. Za mało holcow a hólcow su tam nuzowe dohladowanje zarjadowali. „Słušamy tež k tomu!“ Zo ­njebychu so druhe dźěći, kotrež tam tuchwilu njewozmu, wumjezowane čuli, smědźa swoje małe mólby na płoće pěstowarnje prezentować. W času do korony chodźeše 53 dźěći do „Wroblikoweho hnězda“. Foto: Joachim Rjela

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND